บริษัท คลูฟบิซซิเนส จำกัด 
                   ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับระบบน้ำหล่อเย็น ระบบชิลเลอร์ ระบบหม้อไอน้ำ ระบบผลิตน้ำอ่อน ระบบผลิตน้ำบริสุทธ์ (อาร์โอ)  ระบบป้องกันและกำจัดสนิมเหล็ก และ ออกแบบ  ติดตั้ง รวมทั้งให้คำปรึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับระบบน้ำดีและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำไปใช้กับระบบต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยแบ่งประเภทได้ดังนี้           

    ระบบเคมีปรับสภาพน้ำ   (Water Treatment Chemical  System)

  1. ระบบป้องกันและกำจัดสนิมเหล็ก   (Scale and Corrosion  Inhibitor)
  2. ระบบผลิตน้ำอ่อน        (Softener  System)
  3. ระบบผลิตน้ำบริสุทธ์    (Reverse Osmosis / Demineralization System)
  4. ระบบสูบจ่ายสารเคมี    (Chemical  Feed  Pump  Pump  System)
  5. ระบบบำบัดน้ำเสีย        (Wastewater Treatment  System)

        บริษัท คลูฟ  บิซซิเนส  จำกัด  ยังให้การบริการและจำหน่ายอุปกรณ์การกรองที่มีประสิทธิภาพการกรองต่ำ-สูง ได้แก่ ไส้กรองใยอัด / เชือก ไส้กรองประเภท Nominal / Absolute  ถุงกรอง  กระบอกไส้กรอง  และเครื่องกรองน้ำ ได้แก่ เครื่องกรองน้ำอ่อน    เครื่องน้ำบริสุทธ์  เครื่องกรองสนิม   เครื่องกรองคาร์บอน  เครื่องยูวี รวมทั้งสารกรองต่างๆ สำหรับปรับสภาพน้ำ  อาทิเช่น  เรซิ่น    คาร์บอน  ทราย  แอนทราไซด์   และสารเคมีพื้นฐานที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำดี และระบบบำบัดน้ำเสีย  ได้แก่  คลอรีน  แพ็ค  สารส้ม  โพลิเมอร์แอน-แคทไอออนิก  (สารเคมีช่วยในการตกตะกอน)  เกลือสำหรับระบบน้ำซอฟ  โซดาไฟ  กรดเกลือ  สารเคมีกำจัดฟอง  จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  เป็นต้น  นอกจากนี้บริษัทคลูฟฯ ให้การบริการล้างระบบต่างๆ อาทิ หม้อไอน้ำ คูลลิ่ง อีแวบบูเรเตอร์ และคอนเดนเซอร์ และดูแลด้านระบบสูบจ่ายสารเคมี  ถังบรรจุเคมี  ชุดมอเตอร์กวน   ซึ่งบริษัทคลูฟฯ ได้ให้บริการทางด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและบริการหลังการขายต่าง ๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังว่าสินค้าและบริการของเราจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายให้แก่โรงงานของท่านได้ส่วนหนึ่ง

 
   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/34 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
109/34 Soi Prayasuran 35, Prayasuran Road, Bangchan, Klongsamwa, Bangkok 10510
Tel : 02-9144454 081-6329715 Fax : 02-9144406 E-mail : kloof_business@yahoo.com

แผนที่การเดินทาง